O firmě

OFSETOVÝ TISK


maximálně do formátu A2 (maximální tisková plocha: 460x640 mm)

Vytiskneme Vám:
  • firemní tiskopisy - vizitky, dopisní papíry, obálky, návody, poznámkové bloky, výroční zprávy
  • tiskopisy na samopropis (faktury, dodací listy, atd.)
  • propagační tisk - letáky, prospekty, plakáty (max. A2), samolepky, katalogy (lepené/šité), kalendáře
  • příležitostné tiskoviny - pozvánky, vstupenky, přání, oznámení, pohlednice
  • noviny, periodika, brožury, publikace
Reference
Kalkulace
Kontakt
Up-net Multimedia (C) 2006